Ejtőernyősök a Magyar királyi honvédségben kiállítás 2006. decemberében

Ejtőernyősök a Magyar királyi honvédségben kiállítás 2006. decemberében

A kiállítás 2006 decemberében egy rövid ideig volt látható a Stefánia palotában, a VI. BUDAPESTI NEMZETKÖZI HADITECHNIKAI MODELLVERSENY ÉS MAKETT-KIÁLLÍTÁS keretében.

Az alábbi beszámolóm a kiállításról 2007. január elején jelent meg a régi roncskutató weboldalon. Valamivel több, mint tizennégy éve, az idők folyamán a honlapról a tárhely költözések és a régi tartalmak szelektálása miatt eltűnt a beszámoló, többek kérésének eleget téve most feltöltőm ide is a kiállításon készült fotókkal együtt.

Egyesületünk a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Budapesti Egyesülete minden év decemberében – 2006-ban már a hatodik alkalommal – rendezte meg a BUDAPESTI NEMZETKÖZI HADITECHNIKAI MODELLVERSENY ÉS MAKETT-KIÁLLÍTÁST idén először úgy gondoltam, a gyűjteményem egy részének bemutatásával színesíteném a rendezvényt.

Az időpont már évek óta változatlan, december első napjai. Nyáron jutott eszembe a kiállítás gondolata, az elhatározás után már csak a szervezés volt hátra. Legnehezebbnek a vitrinek beszerzése látszott, először úgy nézett ki sikerül kellő számban kölcsönöznöm őket, de októberben megtudtam, hogy sajnálatos módon nem kapom meg a tárlókat. Egy ideig úgy látszott nem lesz az egészből semmi, de a rendezvény megnyitása előtt két héttel sikerült néhány vitrint felkutatnom.

Rohammunkában készültem a megnyitóra, az utolsó három napon két barátom is segítségemre volt az előkészületekben. Nélkülük nem lettem volna időben kész, ezúton is köszönöm Kántor Antal nyugállományú honvéd alezredesnek és egy inkognitóját megőrizni kívánó másik kedves barátomnak önzetlen munkáját

A kiállítást legnagyobb örömömre megtisztelte néhány még jó egészségnek örvendő egykori pápai ejtőernyős veterán barátom is. Volt, aki több mint száz kilométert utazott – ami a betöltött nyolcvanadik életév után már nem kis teljesítmény – csak azért, hogy megnézze azokat a tárgyakat, eszközöket, fényképeket, melyek saját bevallásuk szerint életük legszebb és egyben legborzalmasabb időszakára emlékezteti őket. Számomra a jelenlétük volt a legnagyobb elismerés!

De beszéljenek a képek a kiállításról.

A vitrinekben elhelyezett emlékek:

Balról – jobbra haladva a nevezzük az elsőt 1-es számú vitrinnek és így tovább.

1-es számú vitrin:

Az ejtőernyősök harcainak színhelyéről előkerült leleteket tartalmazza, felette a tablón, korabeli újságcikk az ejtőernyősök délvidéki bevetéséről, menetvonal vázlatuk, amit a Kárpátokban használtak, és néhány fotó a harctérről.

 

A vitrinben lévő tárgyak:

1939 M. Király géppisztoly maradványa tárakkal
37 M. Frommer Stop pisztoly
MG-42 géppuskaheveder 1944. novemberétől az ejtőernyősök is használtak német fegyverzetet
Mannlicher tár (töltőkeretek)
1935 M. bajonett
30 M. Bezard rendszerű tájoló
Tűzkereszt I. fokozata
Legénységi Szolgálati Jel
Legénységi köpeny gombok
34 M. kulacs

 

2-es számú vitrin:

vitéz Bertalan Árpád őrnagy kiemelkedő katonai szolgálata alatt kiérdemelt kitüntetések. Természetesen ezek nem a saját kitüntetései, csupán azokkal megegyezőek. A vitrin felett elhelyezett tablón a legendás parancsnok életútjával ismerkedhetek, meg az érdeklődök.

 

 1. Mária Terézia Katonai Rend Lovagkeresztje (gyűjtői MÁSOLAT)
 2. Tiszti Arany Vitézségi Érem
 3. Magyar Érdemrend Lovagkeresztje hadiszalagon
 4. Legfelsőbb Dicsérő elismerés újólag (Ezüst Katonai Érdemérem hadiszalagon kardokkal)
 5. Legfelsőbb Dicsérő elismerés (Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon kardokkal)
 6. Magyar Koronás Bronzérem szalagján az elmaradt I. világháborús (Katonai Érdemkereszt kardokkal III. osztálya) kitüntetésnek a kisebbített mása,  az itt bemutatott darabnak a szalagjáról sajnos hiányzik a miniatűr.
 1. Károly Csapatkereszt
 2. Sebesülési érem egy sebesülést jelző középsávval
 3. Tiszti Szolgálati Jel III. osztálya
 4. Háborús Emlékérem kardokkal és sisakkal, a piros-fehér-zöld színű hadiérem Szalagján
 5. Osztrák Háborús Emlékérem a kardokkal
 6. Vitézi jelvény, 1922. augusztus 15-én avatták vitézzé.

 

3-as számú vitrin:

1940-1945 között viselt ejtőernyős jelvények, felette a tablón az ejtőernyős csapatjelvények viselését bemutató fényképek, és a közlöny másolata, amellyel rendszeresítették a jelvényeket.

 

 1. Ejtőernyős csapatjelvény a legénységi állomány részére, krómozott fémből.
 2. Ejtőernyős csapatjelvény a legénységi állomány részére, krómozott fémből gyűjtői MÁSOLAT!
 3. Ejtőernyős csapatjelvény a legénységi állomány részére fémből bronz színű változat.
 4. Ejtőernyős csapatjelvény tisztek számára hímzett kivitelben MÁSOLAT!
 5. Ejtőernyős csapatjelvény tisztek számára hímzett kivitelben MÁSOLAT!
 6. Ejtőernyős csapatjelvény tisztek számára hímzett kivitelben MÁSOLAT!
 7. Ejtőernyős csapatjelvény altisztek számára hímzett kivitelben MÁSOLAT!
 8. Levente ejtőernyős miniatűr jelvény.
 9. Ejtőernyős mesterugró jelvény MÁSOLAT!
 10. Ejtőernyős mesterugró jelvény MÁSOLAT, melyet az USA-ban készítettek az 1980-as években.
 11. Magyar királyi Bethlen Gábor 10. honvéd gyalogezred távbeszélő századának tablóképe, a fotón vitéz Szügyi Zoltán még századosi rendfokozatban a század parancsnokaként-

12 A. Ejtőernyős csapatjelvény tisztek számára hímzett kivitelben vörös alátét posztóval MÁSOLAT!

12 B. Nyári zsávoly zubbony gallérja, tábori (zsinórzat nélküli) vezérőrnagyi rendfokozattal.

12 C. zubbony-vállzsinór, gombokkal

Tizennégy ejtőernyőugrást igazoló oklevél, melyet az ejtőernyős katona leszerelésekor kapott kézhez ejtőernyős ugrásainak igazolásaként.

 

4-es számú vitrin:

vitéz Láng Géza egykori ejtőernyős hadnagy háborús szolgálatának emlékei.

 

 1. 1939 M. ejtőernyős altiszti (tiszthelyettesi) őrmesteri zubbony, derékszíjjal és pisztolytáskával.

Baloldalt a hímzett altiszti ejtőernyős csapatjelvény MÁSOLAT,
alatta a mesterugró jelvény MÁSOLAT.

Jobb oldalt kitüntetések: Kis Ezüst Vitézségi Érem, Tűzkereszt I. fokozata,

Legénységi Szolgálati Jel II. osztálya, Felvidéki, Erdélyi és Délvidéki Emlékérmek.

Alatta a Szent László Hadosztály jelvénye.

 1. vitéz Láng Géza Horthy korabeli rendőrtiszti díszsisakja, úgynevezett Zrínyi sisak.
 2. vitéz Láng Géza rendőrtiszti fejfedője.
 3. vitéz Láng Géza hadnagyi Bocskai sapkája, kék gyors-fegyvernemi topánnal.
 4. vitéz Láng Géza rendőrhadnagyi tábori sapkája.
 5. világháborús magyar gázálarc hord táskával.
 6. 1861 M. gyalogos tiszti kard.
 7. világháborús szerb tábornoki kard. Az újvidéki hadműveletek során vitéz Láng Géza hadapród őrmesterként foglyul ejtett szerb vezérkar tábornokától, hadizsákmányként haza hozott kard.
 8. 30 M. Bezard tájoló tokjával.
 9. vitéz Láng Géza 36 M. személyi azonosító jegyének tokja (köznyelvben dögcédula)
 10. Átlőtt 1 Pengős érme.
 11. Kormányzói Dicsérő Elismerés látható jelét képező magyar koronás bronzérem – Signum Laudis kitűntetés – doboza, melyet vitéz Láng Géza Doni sebesülése utáni lábadozása alatt postán kapott meg.
 12. Korabeli, harcszabályzat 1941-ből.

 

A kiállítást jelenlétükkel megtisztelő barátaim:

Vitéz Bakó István egykori magyar királyi honvéd ejtőernyős tizedes,
az 1941. április 12-ei repülő katasztrófa túlélője.

 

Boldizsár János  egykori magyar királyi honvéd ejtőernyős tizedes

 

Fülöp Tibor ejtőernyős oktató, a magyar polgári ejtőernyőzés kutatója, krónikása

 

Fülöp Tibor ejtőernyős oktató, a magyar polgári ejtőernyőzés kutatója, krónikása

 

Dombi Lörinc nyugállományú alezredes, a magyar katonai ejtőernyőzés egyik meghatározó személyisége. A Selyemkupolák című nagyszerű ejtőernyős szakkönyv szerzője.

 

Ejtőernyős barátokkal a vitrinek előtt balról – jobbra:
Köröszturi Jenő, Gyimóthy Zsolt, Gáll Gábor, Pénteki Nándor

 

Semsey László nyugállományú honvéd alezredes a katonai hagyományok jeles ápolója.

 

Márton Sándor nyugállományú alezredes neves kitüntetés gyűjtő

 

Márton Sándor nyugállományú alezredes neves kitüntetés gyűjtő

 

Látogatók

 

Látogatók

Ez volt az első kiállításom mellyel, emléket kívánok állítani a Magyar királyi „vitéz Bertalan Árpád” ejtőernyős ezrednek, de nem az utolsó! Célom egy állandó kiállítás létrehozása, egy internetes portál megteremtése ahol méltó emléket állíthatók az egykor az ezredben szolgált katonáknak. Köszönettel fogadok minden felajánlott segítséget, ami hozzájárulhat a céljaim megvalósításához.

 

Gyűjtőtársi üdvözlettel:

Gáll Gábor
(eje.gyűjtő)

2007. január

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*