Szerzői jogok

Szerzői jogok

I. Általános szabályok
A magyareje.hu weboldalon található minden szerzői jogi védelmet élvező mű (fénykép, írás, rovatok címe, adatbázisok, valamint a magyareje.hu domain név) a szerzők szellemi tulajdonát képezi.

A magyareje.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek kizárólag a szerzők előzetes írásbeli engedélyével használhatóak fel.
A szerzők és a magyareje.hu weboldal tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal bármely részét kivágni, lemásolni és a nyilvánossághoz bármely módon közvetíteni illetve a weboldal felépítését, szerkezetét utánozni.

A weboldalon található cikkekre mutató hiperhivatkozás más weboldalon szabadon elhelyezhető.

II. A szerzői jog megsértésének következményei
A szerző jogainak megsértése esetén a jogsértővel szemben – az eset körülményeihez képest – polgári jogi igényeket támaszthat illetve a jogsértő ellen büntetőfeljelentést tehet.
A szerző jogainak megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést követelhet.
Amennyiben a szerző fent részletezett szerzői jogait az Interneten sértik meg, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jogosult a tárhely-szolgáltatót felhívni a jogellenes tartalom azonnali eltávolítására.

III. Egyéb rendelkezések
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók.
Felhasználók a www.magyareje.hu weboldalra történő belépéssel a fenti feltételeket elfogadják.