MEBSZ

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége, (MEBSZ) hosszas szervező és előkészítő munka után 1991-ben alakult meg.

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége országos szinten 14 tagszervezetbe tömöríti tagjait.
Tagjaink rendszeresen találkoznak egymással a havi klubnapokon, szervezett szakmai és szabadidős rendezvényeken, és az évente egyszer megtartott Országos Ejtőernyős Találkozón.
Szöveg alá a MEBSZ emblémás térkép.

Térkép alá az alábbi szöveg:

A szövetség fő céljai:
• Az ejtőernyőzéssel foglalkozó személyek és szervezetek összefogása.
• A nemzeti katonai-, és sport ejtőernyős hagyományok ápolása:
– a bajtársiasságon alapuló összetartozás érzésének fenntartása, elmélyítése;
– hagyományápoló kulturális rendezvények lebonyolítása, illetve azok szervezésében való közreműködés.
• A katonai és sport ejtőernyőzés magyarországi történetének kutatása, feldolgozása:
– az ejtőernyőzés írott és tárgyi emlékeinek gyűjtése, megóvása;
– a kutatási eredmények rendszerezése, megjelenítése és közreadása írott, vagy elektronikus formában, kiállítás révén.
• Ejtőernyős sporttevékenység:
– szervezése
– támogatása
– népszerűsítése
• Honvédelmi nevelőmunka.

Bővebben a Szövetségről:
A Szövetség weboldala