MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJA

MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJA

Tisztelt Honfitársaink!

Ezer évnél hosszabb történelmünk folytonos háborúk sora a szélrózsa minden irányában.
Ezek során milliónyi magyar katona áldozta életét a harcmezőkön népünk megmaradásáért.

Harcokban edzett katonanemzetünket egész addigi története során talán az első világháború kényszerítette a legnagyobb áldozatra. Az öldöklő gépi háború szó szerint megtizedelte a frontkatonákat és a hadifogság további tíz- és tízezernyi életet követelt. A történelmi Magyarország minden családját számos módon, a legközvetlenebbül érintette a Nagy Háború. Az otthon maradottak hazatérő veteránokat támogattak, hősi halottakat gyászoltak, fogságba esetteket vártak haza, sebesülteket, rokkantakat ápoltak, eltűnt katonákat kerestek, gyakran mindezeket egyszerre.

Az áldozatok emlékének megörökítésére már a háború alatt gondoltak így az 1917. évi VII. törvénycikk elrendelte, hogy minden község, város anyagi erejének megfelelően táblán, emlékművön örökítse meg azok nevét, akik a Hazáért életüket áldozták. Már az első világháború alatt megkezdték a hősi emlékművek felállítását, amelyek még ma is sok helyen láthatóak az országban. 1925-ben Horthy Miklós kormányzó által jóváhagyott törvény rendelkezett a ,,Hősök Emlékünnepe” néven egy új, Március 15-ével és Augusztus 20-ával egyenértékű nemzeti ünnepről,
az 1925. évi XIV. törvénycikkben. Az 1917-es törvényt kibővítve, az új törvényre hivatkozó, 1925. május 1-jén megjelent honvédelmi miniszteri rendelet május utolsó vasárnapját nemzeti ünnepé nyilvánította.
Ettől kezdve rendszeresen megemlékeztek a Hősök Napján a Hazáért elesettekről.

A második világháború hősi halottai és katonai áldozatainak emlékének megőrzését a belügyminiszter 1942. április 17-én, valamint a honvédelmi miniszter április 25-én kiadott rendelete szolgálta. Ebben elrendelték a nevek bevésését az első világháborús emlékművekbe.
1945. május 27-én még volt megemlékezés a Hősök napjáról, de már kisebb keretek között, s akkor már nem volt nemzeti ünnep.

Az ezt követő diktatúra azonban eltörölte e fontos ünnepünket, megtagadván az elesettek emlékét. A rendszerváltás után nemzettudatunk újraéledésének egyik fontos állomása volt, hogy a 2001. évi LXIII. törvény május utolsó vasárnapját a „Magyar Hősök Emlékünnepe” néven újból felvette nemzetünk jeles napjainak sorába.

Hajtsuk meg fejünket mindazok emléke előtt, akik fegyverrel a kézben estek el a harcmezőn.
A múltban állított szobrok és emlékhelyek jelentős része szerencsésen fennmaradt, így most arra kérjük Önöket, hogy ezen a késő tavaszi vasárnapon sétáljanak el családjukkal a legközelebbi hősi emlékhelyre és látogatásukkal, esetleg egy szál virág, mécses elhelyezésével emlékezzenek katonaelődeikre. Azonban amikor tiszteletüket teszik, ne csak saját őseikre gondoljanak kegyelettel, hanem ismeretlen bajtársaikra is, akik atyáikkal egykor vállvetve küzdöttek vérben és vasban azért, hogy most mi itt lehessünk.
Hősi halottaink emlékének ébren tartása kötelességünk, egyben tisztelgés vérrel írt történelmünk előtt.

Tisztelettel és köszönettel,
HM Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály
2012

A 2012-ben jól megfogalmazott felhívást kiegészítettem néhány gondolattal, amelyet most a fenti formában teszek közzé. Lehet, hogy néhányotok szerint idén kissé későn jelzem, ebben igazatok van.
De reménykedem benne, hogy sokan tudjátok, hogy május utolsó vasárnapja nem csak gyermeknap, hanem Hősök napja is. A Hősök emlékének ápolására május utolsó vasárnapján kívül is van lehetőség, az év bármely napján bárki fejet hajthat az emlékművek előtt, megtisztíthatja, karbantarthatja azokat.
Tudom, hogy sokan vagytok itt ezzel, akik így is cselekedtek. Teszitek mindezt meggyőződésből belső indíttatásból, felhívások nélkül is.

2020.05.31.

Gáll Gábor

 

 

Etyek temető
Az ismeretlen katona sírja
2020.05.31.

 

Etyek
I. világháborús emlékmű
2020.05.31.

 

Etyek
I. világháborús emlékmű
2020.05.31.

 

Etyek
II. világháborús emlékmű
2020.05.31.

 

Etyek
II. világháborús emlékmű
2020.05.31.

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*